Het herroepingsrecht

Wil je iets terugsturen, wij doen daar niet moeilijk over, we willen wel graag dat je de producten niet gaat beschadigen.

Je hebt  het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. (bij ons in de winkel kan je niet met zwaarden op harde voorwerpen gaan slaan!) Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, om te bekijken of te controleren. Het is niet de bedoeling om het product te beschadigen omdat we deze graag weer willen verkopen.

Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

Verzoek Budo Trade LTD om een adres waar je de artikelen naar terug kan sturen:

info@zwaard-kopen.nl of voor meer informatie: + 31 (0) 6 55696938

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 8,61 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die naar jouw specificatie gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte producten (denk aan een custom made zwaard, natuurlijk wel op gebreken).

Volg ons op Facebook