Als je een zwaard wilt aanschaffen is het misschien belangrijk om je af te vragen wat wel en niet mag? Is een vergunning noodzakelijk voor een zwaard?

Als je een zwaard decoratief wilt aanschaffen of deze voor je krijgskunst wilt aanschaffen zijn dit vaak gestelde vragen.

Wat zegt de wet over zwaarden?

De wapenwet kent verschillende categorieën wapens. Zwaarden vallen onder de zogenaamde blanke wapens vallen onder categorie IV. Net zoals degens en sabels vallen onder andere onder artikel 2, eerste lid, categorie IV, onder 2 van de wapenwet, ongeacht of het decoratieve of functionele zwaarden zijn.

Deze wapens mogen vrij voorhanden worden gehouden, mits u 18 jaar of ouder bent. Uit artikel 26 lid 5 van WWM blijkt namelijk dat het voorhanden hebben van een wapen van categorie IV door personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, verboden is. Dergelijke wapens mogen echter niet op de openbare weg gedragen worden. Het is dus raadzaam om bijvoorbeeld een degen niet onverpakt op een fiets te vervoeren. Om deze wapens te mogen gebruiken op voor publiek toegankelijke plaatsen (bijvoorbeeld bij sportbeoefening) is schriftelijke toestemming van de politie nodig. Hiervoor moet er een vergunning (verlof) worden aangevraagd bij de korpschef van uw politieregio. Tenzij deze wapens vallen onder de vrijstelling van artikel 28 van de Regeling wapens en munitie (RWM).

Het is wel toegestaan een zwaard over de weg te vervoeren. Er is een verschil tussen vervoeren en dragen. Zwaarden, maar ook degens en sabels vallen onder artikel 2, eerste lid, categorie IV, onder 2, van de WWM. Wapens die vallen onder categorie IV mogen alleen worden vervoerd en niet gedragen. De vervoerder moet er dus voor zorgen dat het wapen voldoende verpakt is, anders loopt hij het risico om een boete te ontvangen.

En wat kunnen we vinden of houten en kunststof trainingszwaarden?

In de wapenwet artikel 2, eerste lid, categorie IV staat ook:

Sub 6: bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen.

Sub 7: Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor geen ander doel zijn bestemd dan om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

In het verleden zijn er wel vaker mensen opgepakt die met een houten zwaard in een park oefenden.

Na contact met rijksoverheid kan ik de volgende tips meegeven.

Het is legaal om een scherp zwaard te bezitten zodra je volwassen bent.

Je kan zwaarden vervoeren mits deze goed zijn verpakt. Het is toegestaan zodra je zwaard niet herkenbaar en dat je een aantal handelingen moet uitvoeren voordat je een zwaard ter hand kan nemen. Deze moet dus in een foedraal welke dicht is met risten en clips en het liefst op de rug.  

Een minderjarige mag geen blanke wapens in handen hebben, op uitzondering dat een sportschool daar toestemming voor geeft. (korpschef van politie kan daar toestemming voor geven).

Het gebruiken en dragen van een zwaarden op een voor publiek niet toegankelijke plek is toegestaan. Hieronder valt dus thuis, de sportschool en in je tuin.

Bij demonstraties met een zwaard is een vergunning verplicht, en het valt aan te raden om voorzorgsmaatregelen zoals een hek te plaatsen.

Samenvatting

De zwaarden, wakizashi tanto, trainingszwaarden en dolken die wij verkopen mag je vrij in huis hebben zonder bijzondere vergunning als je volwassen bent (18 jaar of  ouder).

Tijdens transport moet het (decoratieve) wapen steeds opgeborgen zijn moet er gebruik worden gemaakt van een foedraal zodat het zwaard niet snel te hand kan worden genomen.

Bij ongepast gebruik van het wapen wordt het automatisch een illegaal of verboden wapen en dat   is strafbaar. Denk hier bijvoorbeeld aan gebruik als dreigmiddel.

In het geval bij ons het vermoeden bestaat dat u jonger bent dan 18 jaar, houden wij ons het recht (de plicht) voor uw bestelling te weigeren. Indien u vanuit een ander land dan Nederland in onze winkel een wapen koopt, bent u er zelf verantwoordelijk voor om te controleren of het wapen is toegestaan binnen de wet- en regelgeving van dat land.

 

Volg ons op Facebook